• RUS
  • GER
  • ENG

Негосударственный приют

БФ Помощь бездомным собакам
  • Имейл приюта info@priut.ru
  • О животных, с 9 до 21 8 (911) 0-999-666
  • Фин. и др. помощь приюту, с 13 до 21 8 (921) 91-71-999
  • Посещение, мини-экскурсии - будни, с 16 до 21 по договоренности 8 (921) 91-71-999
Лазурь (Глазурь) Гремми, собака-инвалид Граф Русь Вениамин Нафаня

Интернет-банк Санкт-Петербург

В сентябре 2015 г. нам помогли:
01.09.2015 Володина Е.Л.
01.09.2015 Аристархова И.С.
01.09.2015 Свиридова Ю.А.
01.09.2015 Кузьменков Н.В.
01.09.2015 Ерканян И.Г.
01.09.2015 Муляр Т.Г.
01.09.2015 Смирнова Л.О.
01.09.2015 Козлов И.А.
02.09.2015 Бархаева З.В.
02.09.2015 Слепнева И.О.
02.09.2015 Ершова Е.С.
02.09.2015 Петров О.А.

В августе 2015 г. нам помогли:

01.08.2015 Филиппова Н.Н.
01.08.2015 Аристархова И.С.
01.08.2015 Слепнева И.О.
01.08.2015 Марьясова Т.В.
01.08.2015 Леонов М.Ю.
01.08.2015 Миронов Ю.Б.
01.08.2015 Сидоровский Ю.Л.
02.08.2015 Свиридова Ю.А.
02.08.2015 Порозов Ю.Б
02.08.2015 Свиридова С.Г.
02.08.2015 Леонов М.Ю.
03.08.2015 Ильина Ю.А.
03.08.2015 Шиханова А.А.
04.08.2015 Иванова Р.В.
04.08.2015 Тимофеева О.М.
04.08.2015 Загайнова Н.В.
04.08.2015 Ефимова О.В.
04.08.2015 Кузнецова Г.В.
04.08.2015 Поздеева М.И.
04.08.2015 Мирошникова А.А.
05.08.2015 Муравьев Ю.В.
05.08.2015 Пампу Н.Б.
06.08.2015 Совихина Е.А.
06.08.2015 Чумаков Д.Н.
06.08.2015 Анонимный жертвователь
07.08.2015 Кондратьев М.А.
07.08.2015 Булавкина О.В.
08.08.2015 Саркисян Е.Е.
08.08.2015 Панова Ж.В.
09.08.2015 Сгонова Е.А.
09.08.2015 Новинская О.В.
10.08.2015 Рогулина Е.В.
10.08.2015 Кириллова О.А.
10.08.2015 Елисеев С.Н.
10.08.2015 Нелепенко О.С.
10.08.2015 Гвоздев А.Н.
10.08.2015 Исаков Д.С.
10.08.2015 Кузхьмина М.С.
12.08.2015 Тютнева О.С.
12.08.2015 Таранова В.С.
13.08.2015 Сидельников Ю.В.
13.08.2015 Тамахина Н.С.
13.08.2015 Белячкова К.А.
13.08.2015 Тихонгов А.В.
13.08.2015 Горохова И.В.
13.08.2015 Чернова Ю.В.
13.08.2015 Петров О.А.
14.08.2015 Потапова И.В.
15.08.2015 Дмитриева С.М.
14.08.2015 Бровнова М.В.
14.08.2015 Анисимова А.В.
15.08.2015 Куликова О.В.
15.08.2015 Васильева А.И.
15.08.2015 Данилова В.В.
15.08.2015 Шевченко Ю.Д.
15.08.2015 Вайс М.Э.
16.08.2015 Каява М.Л.
16.08.2015 Щербаков А.А.
17.08.2015 Аликин Е.А.
18.08.2015 Наумова Е.Н.
18.08.2015 Качкина М.А.
18.08.2015 Зинатуллина Ф.Г.
18.08.2015 Платова Е.В.
18.08.2015 Новинская О.В.
19.08.2015 Коваль Ю.Б.
19.08.2015 Николаева Т.Г.
19.08.2015 Тарасова А.В.
19.08.2015 Леонов М.Ю.
19.08.2015 Гаврилова И.В.
19.08.2015 Петров О.А.
19.08.2015 Миронов Н.В.
20.08.2015 Казанцева М.Н.
20.08.2015 Сергеев А.В.
20.08.2015 Урушева Е.В.
20.08.2015 Ефимова О.В.
20.08.2015 Ильина Л.Н.
21.08.2015 Юрьева О.В.
21.08.2015 Черемнов М.Н.
21.08.2015 Нагорнева С.В.
22.08.2015 Комалдинова Е.Г.
22.08.2015 Крючкова Е.Н.
22.08.2015 Новинская О.В.
23.08.2015 Шиханова А.А.
23.08.2015 Старун О.Н.
24.08.2015 Тамахина Н.С.
24.08.2015 Тагирова Д.И.
24.08.2015 Дедикова Л.Г.
25.08.2015 Даневич А.В.
25.08.2015 Рыжова Е.Ю.
25.08.2015 Алексеева А.Л.
25.08.2015 Лезевская А.Э.
25.08.2015 Додонова М.А.
25.08.2015 Гвоздев А.Н.
26.08.2015 Филинова А.Г.
26.08.2015 Шарупина Н.Г.
26.08.2015 Белова А.В.
26.08.2015 Конев А.В.
26.08.2015 Леонов А.В.
27.08.2015 Кириллова О.А.
27.08.2015 Лапин Е.А.
27.08.2015 Егорова А.С.
27.08.2015 Туманова В.Е.
27.08.2015 Симонова Л.Е.
27.08.2015 Новинская О.В.
27.08.2015 Миронов Н.В.
28.08.2015 Богданова С.Г.
28.08.2015 Дальников В.А.
28.08.2015 Солодовникова А.А.
29.08.2015 Салтыкова В.В.
29.08.2015 Ройс Г.М.
30.08.2015 Гукова С.А.
30.08.2015 Паськова Е.В.
30.08.2015 Леонов М.Ю.
30.08.2015 Киреева А.Н.
30.08.2015 Леонов М.Ю.
31.08.2015 Нелепенко О.С.

В июле 2015 г. нам помогли:
01.07.2015 Рева О.О.
01.07.2015 Рекуненко С.А.
01.07.2015 Янгалов А.Е.
01.07.2015 Аристархова И.С.
01.07.2015 Фишман О.В.
01.07.2015 Слепнева И.О.
01.07.2015 Новик Т.В.
01.07.2015 Свиридова Ю.А.
02.07.2015 Бурдина Д.А.
02.07.2015 Шумова П.В.
03.07.2015 Телегина М.А.
03.07.2015 Пампу Н.Б.
03.07.2015 Сидоровский Ю.Л.
04.07.2015 Платова Е.В.
04.07.2015 Иванова Р.В.
04.07.2015 Николенко Т.А.
05.07.2015 Егорова А.С.
05.07.2015 Павлова Н.Н.
05.07.2015 Вильвальд А.А.
06.07.2015 Кузьмина М.С.
07.07.2015 Новинская О.В.
07.07.2015 Кондратьев М.А.
07.07.2015 Чижова В.Е.
07.07.2015 Кравченко Е.А.
07.07.2015 Нилова Н.А.
07.07.2015 Кадисон М.И.
08.07.2015 Потапова И.В.
08.07.2015 Муравьев Ю.В.
08.07.2015 Никитченко В.А.
08.07.2015 Зайцева М.В.
08.07.2015 Дюрова Н.Г.
08.07.2015 Пванова Ж.В.
08.07.2015 Ефимова О.В.
08.07.2015 Дальников В.А.
08.07.2015 Саркисян Е.Е.
09.07.2015 Цинман А.А.
09.07.2015 Аликин Е.А.
09.07.2015 Васильева О.В.
09.07.2015 Додонова М.А.
09.07.2015 Булавкина О.В.
09.07.2015 Зиганшина А.М.
10.07.2015 Рогулина Е.В.
10.07.2015 Шитикова С.В.
10.07.2015 Чумаков Д.Н.
10.07.2015 Попова А.А.
10.07.2015 Исаков Д.С.
10.07.2015 Нелепенко О.С.
10.07.2015 Гвоздев А.Н.
10.07.2015 Рубан М.А.
10.07.2015 Ли Н.А.
10.07.2015 Тетюева Л.С.
11.07.2015 Тамахина Н.С.
11.07.2015 Орлова М.Л.
11.07.2015 Афанасьева Т.А.
11.07.2015 Шумова П.В.
11.07.2015 Тютнева О.С.
11.07.2015 Орлов М.В.
11.07.2015 Львова В.Н.
11.07.2015 Шевченко Ю.Д.
11.07.2015 Тедееваа Л.Н.
11.07.2015 Туманцева О.В.
13.07.2015 Новик Т.В.
13.07.2015 Сидельников Ю.В.
13.07.2015 Тихонов А.В.
13.07.2015 Наумова Л.К.
13.07.2015 Чернова Ю.В.
14.07.2015 Марьясова Т.В.
14.07.2015 Галочкина В.К.
14.07.2015 Тагирова Д.И.
14.07.2015 Дмитриева С.М.
14.07.2015 Устюжанина Л.Н.
14.07.2015 Соколова Е.В.
15.07.2015 Куликова О.В.
15.07.2015 Васильева А.И.
15.07.2015 Горохова И.В.
15.07.2015 Казанцева М.Н.
16.07.2015 Зурабьян С.Т.
16.07.2015 Леонов М.Ю.
16.07.2015 Ройс Г.М.
17.07.2015 Туманова В.Е.
17.07.2015 Миндерова Л.А.
17.07.2015 Иванова Е.И.
18.07.2015 Качкина М.А.
18.07.2015 Журавлева О.Л.
18.07.2015 Сергеев А.В.
18.07.2015 Леонов А.В.
19.07.2015 Тарасова А.В.
19.07.2015 Бакулина Е.В.
19.07.2015 Понуровская М.А.
20.07.2015 Меркулова Е.В.
20.07.2015 Миронов Н.В.
20.07.2015 Петров О.А.
20.07.2015 Богатырева И.В.
20.07.2015 Пампу Н.Б.
20.07.2015 Шилова В.А.
20.07.2015 Павлова Н.Н.
21.07.2015 Юрьева О.В.
21.07.2015 Зинатуллина Ф.Г.
21.07.2015 Старун О.Н.
21.07.2015 Старун О.Н.
22.07.2015 Быкова В.А.
22.07.2015 Комалдинова Е.Г.
22.07.2015 Крючкова Е.Н.
22.07.2015 Галочкина В.К.
22.07.2015 Никитина О.В.
22.07.2015 Каспарова Г.Г.
22.07.2015 Нагорнева С.В.
22.07.2015 Ирхина Е.Б.
23.07.2015 Дедикова Л.Г.
23.07.2015 Леонов М.Ю.
23.07.2015 Пашкевич И.А.
23.07.2015 Титинин А.Ю.
24.07.2015 Чижова В.Е.
24.07.2015 Лаптева С.Б.
24.07.2015 Солодовникова А.А.
24.07.2015 Тамахина Н.С.
26.07.2015 Филинова А.Г.
26.07.2015 Шарупина Н.Г.
26.07.2015 Кузьмина М.С.
27.07.2015 Леонов М.Ю.
27.07.2015 Кожевникова М.Н.
27.07.2015 Лапин Е.А.
27.07.2015 Телегина М.А.
28.07.2015 Белова А.В.
29.07.2015 Нелепенко О.С.
29.07.2015 Павлова О.В.
29.07.2015 Паськова Е.В.
29.07.2015 Туманова В.Е.
29.07.2015 Платова Е.В.
29.07.2015 Рева О.О.
29.07.2015 Миронов Н.В.
30.07.2015 Гукова С.А.
30.07.2015 Пиктурный М.А.
31.07.2015 Никитченко В.А.
31.07.2015 Бакулинка Е.В.

В июне 2015 г. нам помогли:
01.06.2015 Слепнева И.О.
01.06.2015 Миронов Ю.Б.
01.06.2015 Даневич А.В.
01.06.2015 Аристархова И.С.
01.06.2015 Телегина М.А.
01.06.2015 Сгонова Е.А.
01.06.2015 Каноник Я.В.
01.06.2015 Новоселова Е.А.
01.06.2015 Корнилова Е.В.
02.06.2015 Чижова В.Е.
02.06.2015 Сироткин П.В.
02.06.2015 Леонов М.Ю.
02.06.2015 Свиридова Ю.А.
03.06.2015 Новик Т.В.
03.06.2015 Киташева Н.К.
03.06.2015 Свидина О.И.
03.06.2015 Гаврилова И.В.
04.06.2015 Мурашова О.А.
04.06.2015 Иванова Р.В.
04.06.2015 Буланкина Е.И.
04.06.2015 Ефимова О.В.
04.06.2015 Алексеева А.Л.
04.06.2015 Леонов М.Ю.
04.06.2015 Хакимова Л.Р.
04.06.2015 Сидоровский Ю.Л.
05.06.2015 Муравьев Ю.В.
05.06.2015 Филиппова Н.Н.
05.06.2015 Саркисян Е.Е.
05.06.2015 Большаков Д.А.
06.06.2015 Черняева К.К.
06.06.2015 Потапова И.В.
07.06.2015 Некрасов Д.Л.
07.06.2015 Кондратьев М.А.
07.06.2015 Чумаков Д.Н.
08.06.2015 Бурыгина О.Н.
08.06.2015 Понуровская М.А.
08.06.2015 Павлова Н.Н.
08.06.2015 Амелюшкина В.В.
08.06.2015 Панова Ж.В.
09.06.2015 Борисова К.В.
10.06.2015 Рева О.О.
10.06.2015 Попова А.А.
10.06.2015 Зайцева М.В.
10.06.2015 Юрьева О.В.
11.06.2015 Кузьмина М.С.
11.06.2015 Данилова В.В.
11.06.2015 Подорога К.А.
11.06.2015 Даневич А.В.
11.06.2015 Тамахина Н.С.
12.06.2015 Киташева Н.К.
12.06.2015 Тетюева Л.С.
12.06.2015 Шевченко Ю.Д.
13.06.2015 Тихонов А.В.
13.06.2015 Исаков Д.С.
13.06.2015 Новинская О.В.
13.06.2015 Горохова И.В.
14.06.2015 Дмитриева С.М.
14.06.2015 Цес Д.О.
15.06.2015 Рогулина Е.В.
15.06.2015 Чернова Ю.В.
15.06.2015 Куликова О.В.
16.06.2015 Кузьмина М.С.
16.06.2015 Иванова И.В.
16.06.2015 Новоселова Е.А.
16.06.2015 Константинова А.Л.
16.06.2015 Боронина О.В.
16.06.2015 Анонимный жертвователь
16.06.2015 Сергеев А.В.
16.06.2015 Платова Е.В.
17.06.2015 Александров И.Н.
17.06.2015 Кириллова О.А.
17.06.2015 Богатырева И.В.
17.06.2015 Галочкина В.К.
17.06.2015 Устюжанина Л.Н.
17.06.2015 Ефимова О.В.
17.06.2015 Петров Г.В.
18.06.2015 Миронов Ю.Б.
18.06.2015 Петров О.А.
18.06.2015 Туманцева О.В.
18.06.2015 Сгонова Е.А.
18.06.2015 Рыжова Е.Ю.
18.06.2015 Зинатуллина Ф.Г.
19.06.2015 Румак Н.А.
19.06.2015 Леонов М.Ю.
19.06.2015 Даневич А.В.
19.06.2015 Ильин А.П.
19.06.2015 Миронов Н.В.
19.06.2015 Тарасова А.В.
19.06.2015 Павлова Н.Н.
19.06.2015 Хвостова Н.М.
19.06.2015 Мурашова О.А.
19.06.2015 Лапова А.Н.
19.06.2015 Сердюк М.М.
19.06.2015 Миндерова Л.А.
19.06.2015 Казанцева М.Н.
19.06.2015 Туманова В.Е.
20.06.2015 Тамахина Н.С.
20.06.2015 Филиппова Н.Н.
20.06.2015 Анисимова А.В.
21.06.2015 Жигулина Ю.Н.
21.06.2015 Корнилова Е.В.
21.06.2015 Свиридова С.Г.
21.06.2015 Кузьмина Л.В.
21.06.2015 Амосова Т.А.
22.06.2015 Крючкова Е.Н.
22.06.2015 Аликин Е.А.
22.06.2015 Комалдинова Е.Г.
23.06.2015 Зурабьян С.Т.
23.06.2015 Володина Е.Л.
24.06.2015 Лаптева С.Б.
24.06.2015 Фадеев И.В.
24.06.2015 Тедеева Л.Н.
24.06.2015 Нагорнева С.В.
25.06.2015 Бровнова М.В.
25.06.2015 Леонов М.Ю.
25.06.2015 Андрианова Е.В.
25.06.2015 Гвоздев А.Н.
25.06.2015 Амелюшкина В.В.
25.06.2015 Тетюева Л.С.
26.06.2015 Леонов А.В.
26.06.2015 Глинская И.Ю.
26.06.2015 Филинова А.Г.
26.06.2015 Булавкина О.В.
26.06.2015 Шарупина Н.Г.
26.06.2015 Солодовникова А.А.
27.06.2015 Лапин Е.А.
27.06.2015 Ефимова О.В.
28.06.2015 Мурашова О.А.
28.06.2015 Чижова В.Е.
29.06.2015 Павлова О.В.
29.06.2015 Миронов Н.В.
29.06.2015 Спирякина Н.С.
30.06.2015 Леонов М.Ю.
30.06.2015 Даневич А.В.
30.06.2015 Гукова С.А.

В мае 2015 г. нам помогли:
02.05.2015 Киргизова А.Н.
02.05.2015 Слепнева И.О.
02.05.2015 Киташева Н.К.
02.05.2015 Шиханова А.А.
02.05.2015 Гаврилова И.В.
02.05.2015 Рощина С.Г.
04.05.2015 Иванова Р.В.
05.05.2015 Даневич А.В.
05.05.2015 Тютнева О.С.
05.05.2015 Бабичевская А.В.
05.05.2015 Сидоровский Ю.Л.
06.05.2015 Васильева Т.В.
06.05.2015 Павлова Н.Н.
06.05.2015 Лихута Л.П.
06.05.2015 Мурашова О.А.
06.05.2015 Булавкина О.В.
06.05.2015 Никитченко В.А.
06.05.2015 Муравьев Ю.В.
06.05.2015 Арутюнян Л.Р.
07.05.2015 Кондратьев М.А.
07.05.2015 Орлов М.В.
07.05.2015 Зайцева М.В.
07.05.2015 Пелешок М.В.
07.05.2015 Соколов А.Н.
08.05.2015 Аликин Е.А.
08.05.2015 Белова А.В.
08.05.2015 Панова Ж.В.
08.05.2015 Гвоздев А.Н.
08.05.2015 Туманова В.Е.
08.05.2015 Серухова Е.Ю.
09.05.2015 Андреева О.К.
09.05.2015 Сгонова А.А.
09.05.2015 Зязева Л.Г
09.05.2015 Ефремова М.О.
10.05.2015 Кузьмина М.С.
10.05.2015 Елисеев С.Н.
10.05.2015 Попова А.А.
10.05.2015 Федорова И.Ф.
10.05.2015 Туманцева О.В.
10.05.2015 Вильвальд А.А.
11.05.2015 Тетюева Л.С.
12.05.2015 Слободская Т.О.
12.05.2015 Чернова Ю.В.
12.05.2015 Анонимный жертвователь
12.05.2015 Тетюева Е.В.
12.05.2015 Платова Е.В.
12.05.2015 Наумова Л.К.
13.05.2015 Тихонов А.В.
14.05.2015 Британов-Андреев Ю.Ф.
14.05.2015 Евстигнеева Т.И.
14.05.2015 Дмитриева С.М.
14.05.2015 Новинская О.В.
14.05.2015 Устюжанина Л.Н.
14.05.2015 Цес Д.О.
15.05.2015 Ефимова О.В.
15.05.2015 Васильева А.И.
15.05.2015 Горохова И.В.
15.05.2015 Рудакова О.В.
15.05.2015 Ефимова О.В.
15.05.2015 Куликова О.В.
15.05.2015 Иванова И.В.
15.05.2015 Зайцева М.В.
15.05.2015 Боронина О.В.
15.05.2015 Новик Т.В.
15.05.2015 Зинатуллина Ф.Г.
15.05.2015 Галко М.В.
16.05.2015 Сидельников Ю.В.
16.05.2015 Киташева Н.К.
16.05.2015 Ройс Г.М.
16.05.2015 Оятева З.С.
16.05.2015 Кочеткова Е.Ю.
16.05.2015 Горбанев Д.В.
18.05.2015 Слободская Т.О.
18.05.2015 Богатырева И.В.
18.05.2015 Сергеев А.В.
18.05.2015 Туманова В.Е.
19.05.2015 Миронов Н.В.
19.05.2015 Тарасова А.В.
19.05.2015 Данилова В.В.
20.05.2015 Шевченко Ю.Д.
20.05.2015 Курмышова В.В.
20.05.2015 Казанцева М.Н.
20.05.2015 Зинатуллина Фю.Г.
20.05.2015 Бинькис Е.К.
20.05.2015 Урушева Е.В.
20.05.2015 Пампу Н.Б.
20.05.2015 Сидельников Ю.В.
20.05.2015 Сазонова Ю.А.
20.05.2015 Соколова Е.В.
20.05.2015 Павлова Н.Н.
21.05.2015 Сидельников Ю.В.
21.05.2015 Кириллова О.А.
21.05.2015 Орёл В.Э.
21.05.2015 Васильева О.В.
21.05.2015 Евсюкова С.Е.
21.05.2015 Егорова А.С.
21.05.2015 Суменков А.В.
21.05.2015 Зурабьян С.Т.
21.05.2015 Амелюшкина В.В.
21.05.2015 Антонов А.В.
22.05.2015 Комалдинова Е.Г.
22.05.2015 Юрьева О.В.
22.05.2015 Крючкова Е.Н.
22.05.2015 Новинская О.В.
23.05.2015 Кожевникова М.Н.
24.05.2015 Зязева Л.Г.
25.05.2015 Бровнова М.В.
25.05.2015 Бурыгина О.Н.
25.05.2015 Лаптева С.Б.
25.05.2015 Солодовникова А.А.
25.05.2015 Тетюева Е.В.
25.05.2015 Гвоздев А.Н.
26.05.2015 Кузьмина М.С.
26.05.2015 Салтыкова В.В.
26.05.2015 Семенова И.В.
26.05.2015 Самсонова Д.А.
26.05.2015 Шарупина Н.Г.
26.05.2015 Филинова А.Г.
26.05.2015 Тамахина Н.С.
26.05.2015 Глинская И.Ю.
27.05.2015 Миронов Н.В.
27.05.2015 Лапин Е.А.
27.05.2015 Ройс Г.М.
28.05.2015 Мурашова О.А.
29.05.2015 Павлова О.В.
29.05.2015 Рогулина Е.В.
30.05.2015 Янгалова А.Е.
30.05.2015 Тетюева Л.С.
30.05.2015 Бакулина Е.В.
30.05.2015 Галко М.В.
30.05.2015 Гнучих Д.В.
31.05.2015 Тедеева Л.Н.
31.05.2015 Тютнева О.С.

В апреле 2015 г. нам помогли:

01.04.2015 Малькова А.И.
01.04.2015 Кириллова О.А.
01.04.2015 Слепнева И.О.
01.04.2015 Рева О.О.
01.04.2015 Сюсина А.В.
01.04.2015 Свиридова Ю.А.
01.04.2015 Хрипунова О.В.
01.04.2015 Павлушина М.В.
02.04.2015 Страчук Н.В.
02.04.2015 Самохин Н.П.
02.04.2015 Смирнова Л.О.
02.04.2015 Платова Е.В.
03.04.2015 Малашевич Т.А.
03.04.2015 Булавкина О.В.
03.04.2015 Бурыгина О.Н.
03.04.2015 Ефремова М.О.
04.04.2015 Иванова Р.В.
04.04.2015 Павлова Л.А.
04.04.2015 Сидоровский Ю.Л.
05.04.2015 Зязева Л.Г.
05.04.2015 Чижова В.Е.
06.04.2015 Филатова А.В.
07.04.2015 Кириллова О.А.
07.04.2015 Новоселова Е.А.
07.04.2015 Козлов И.А.
08.04.2015 Потапова И.В.
08.04.2015 Слюсарев В.В.
08.04.2015 Леонов М.Ю.
08.04.2015 Баландина А.В.
08.04.2015 Дмитриева Л.Г.
08.04.2015 Орлов М.В.
08.04.2015 Павлова Н.Н.
08.04.2015 Усольцева Н.Г.
09.04.2015 Амелюшкина В.В.
09.04.2015 Чернова Ю.В.
09.04.2015 Устюжанина Л.Н.
09.04.2015 Черкасова А.А.
10.04.2015 Аликин Е.А.
10.04.2015 Шевченко Ю.Д.
10.04.2015 Львова В.Н.
10.04.2015 Попова А.А.
10.04.2015 Беляков К.А.
10.04.2015 Ефимова О.В.
10.04.2015 Ли Н.В.
11.04.2015 Гвоздев А.Н.
11.04.2015 Румак Н.А.
11.04.2015 Рекуненко С.А.
11.04.2015 Гнучих Д.В.
11.04.2015 Туманцева О.В.
12.04.2015 Мирошников С.В.
12.04.2015 Паякова Л.Е.
12.04.2015 Курмышова В.В.
12.04.2015 Тамахина Н.С.
13.04.2015 Горохова И.В.
13.04.2015 Боронина О.В.
13.04.2015 Тетюева Е.В.
13.04.2015 Сгонова Е.А.
13.04.2015 Тихонов А.В.
14.04.2015 Дмитриева С.М.
14.04.2015 Богатырева И.В.
14.04.2015 Рудакова О.В.
14.04.2015 Филатова М.Е.
14.04.2015 Сергеев А.В.
14.04.2015 Зинатуллина Ф.Г.
14.04.2015 Янгалов А.Е.
14.04.2015 Телегина М.А.
14.04.2015 Туманова В.Е.
15.04.2015 Куликова О.В.
15.04.2015 Нилова Н.А.
15.04.2015 Зурабьян С.Т.
15.04.2015 Данилова В.В.
15.04.2015 Иванова И.В.
15.04.2015 Лихута Л.П.
15.04.2015 Ефимова О.В.
15.04.2015 Миронов Ю.Б.
15.04.2015 Фадеев И.В.
16.04.2015 Рой Г.М.
16.04.2015 Спиридонова М.Б.
16.04.2015 Иванова Е.И.
16.04.2015 Гаврилова И.В.
16.04.2015 Зайцева М.В.
17.04.2015 Дрегольский С.А.
17.04.2015 Грошева А.Ю.
17.04.2015 Еленевич А.В.
18.04.2015 Кузьмина М.С.
18.04.2015 Качкина М.А.
18.04.2015 Британов-Андреев Ю.Ф.
18.04.2015 Лелюх Р.В.
18.04.2015 Понуровская М.А.
18.04.2015 Муляр Т.Г.
18.04.2015 Тарасова А.В.
18.04.2015 Чумаков Д.Н.
20.04.2015 Казанцева М.Н.
20.04.2015 Муравьев Ю.В.
20.04.2015 Тюлякова С.А.
20.04.2015 Павлова Н.Н.
21.04.2015 Евстигнеева Т.И.
21.04.2015 Миндерова Л.А.
21.04.2015 Леонов А.В.
21.04.2014 Корнилова Е.В.
22.04.2015 Торцева А.И.
22.04.2015 Комалдинова Е.Г.
22.04.2015 Крючкова Е.Н.
22.04.2015 Словеснова Ю.А.
22.04.2015 Черевко Н.М.
22.04.2015 Цес Д.О.
23.04.2015 Бинькис Е.К.
23.04.2015 Юрьева О.В.
23.04.2015 Холоднов А.В.
23.04.2015 Иванова Р.В.
23.04.2015 Смирнова В.А.
24.04.2015 Николаева Т.Г.
24.04.2015 Рогулина Е.В.
24.04.2015 Иванова О.Р.
24.04.2015 Бровнова М.В.
24.04.2015 Тедеева Л.Н.
24.04.2015 Зиганшина А.М.
25.04.2015 Ройс Г.М.
25.04.2015 Гвоздев А.Н.
25.04.2015 Вильвальд А.А.
25.04.2015 Алиева А.А.
26.04.2015 Филинова А.Г.
26.04.2015 Шарупина Н.Г.
26.04.2015 Никитина И.Г.
26.04.2015 Тютнева О.С.
26.04.2015 Мишко О.Н.
27.04.2015 Лапин Е.А.
27.04.2015 Солодовникова А.А.
27.04.2015 Тетюева Е.В.
27.04.2015 Соколова М.А.
27.04.2015 Малыгина Н.В.
27.04.2015 Латышкова А.А.
27.04.2015 Тамахина Н.С.
28.04.2015 Шекелашвили Г.Т.
28.04.2015 Миронов Н.В.
28.04.2015 Кириллова О.А.
28.04.2015 Горбанев Д.В.
28.04.2015 Портнов А.А.
28.04.2015 Жигулина Ю.Н.
28.04.2015 Панова Ж.В.
28.04.2015 Заверткина Т.А.
29.04.2015 Павлова О.В.
29.04.2015 Осипова Н.В.
29.04.2015 Ефимова О.В.
29.04.2015 Бакулина Е.В.
29.04.2015 Дальников В.А.
30.04.2015 Румак Н.А.
30.04.2015 Марьясова Т.В.
30.04.2015 Пиктурный М.А.
30.04.2015 Новинская О.В.
30.04.2015 Свиридова Ю.А.
30.04.2015 Миндерова Л.А.
30.04.2015 Нилова Н.А.

В марте 2015 г. нам помогли:
01.03.2015 Слепнева И.О.
01.03.2015 Булавкина О.В.
01.03.2015 Иванова И.В.
01.03.2015 Размыслов М.С.
02.03.2015 Иванова О.Р.
02.03.2015 Черевко Н.М.
02.03.2015 Свиридова Ю.А.
02.03.2015 Сенина Т.Г.
02.03.2015 Зинатуллина Ф.Г.
02.03.2015 Горбушина О.В.
03.03.2015 Дворина Л.В.
04.03.2015 Иванова Р.В.
04.03.2015 Подымова Е.В.
05.03.2015 Телегина М.А.
06.03.2015 павлова Л.А.
06.03.2015 Ефремова М.О.
06.03.2015 Зязева Л.Г.
06.03.2015 Мишко О.Н.
07.03.2015 Амелюшкина В.В.
07.03.2015 Тетюева Е.В.
07.03.2015 Сидоровский Ю.Л.
08.03.2015 Анонимный жертвователь
09.03.2015 Боронина О.В.
09.03.2015 Саркисян Е.Е.
10.03.2015 Попова А.А.
10.03.2015 Сгонова Е.А.
10.03.2015 Микерина Г.Ф.
10.03.2015 Исаков Д.С.
11.03.2015 Рогулина Е.В.
11.03.2015 Муравьеув Ю.В.
11.03.2015 Зубков М.А.
11.03.2015 Устина И.В.
11.03.2015 Чернова Ю.В.
11.03.2015 Сидорова О.В.
11.03.2015 Цес Д.О.
11.03.2015 Быкова В.А.
12.03.2015 Попкова Е.В.
12.03.2015 Зинатуллина Ф.Г.
12.03.2015 Иванова Е.И.
12.03.2015 Рыскова Е.А.
12.03.2015 Сапелкина В.Г.
12.03.2015 Туманцева О.В.
13.03.2015 Усачева И.Г.
13.03.2015 Горохова И.В.
13.03.2015 Тихонов А.В.
13.03.2015 Шевченко Ю.Д.
13.03.2015 Иванова И.В.
13.03.2015 Данилова В.В.
13.03.2015 Кузьмина М.А.
14.03.2015 Щербаков Д.А.
14.03.2015 Платова Е.В.
14.03.2015 Кутуева А.В.
14.03.2015 Тамахина Н.С.
14.03.2015 Дмитриеува С.М.
15.03.2015 Янгалов А.Е.
15.03.2015 Васильева А.И.
15.03.2015 Чумаков Д.Н.
16.03.2015 Костицына Н.И.
16.03.2015 Туманова В.Е.
16.03.2015 Богатырева И.В.
16.03.2015 Напольских Е.М.
16.03.2015 Рудакова О.В.
16.03.2015 Фадеев И.В.
16.03.2015 Львова В.Н.
17.03.2015 Британов-Андреев Ю.Ф.
17.03.2015 Никитченко В.А.
17.03.2015 Миронов Н.В.
17.03.2015 Горохова И.А.
17.03.2015 Бакарева И.А.
17.03.2015 Самсоненко И.Г.
17.03.2015 Филиппова Н.Н.
17.03.2015 Пашкевич И.А.
18.03.2015 Кузинова О.В.
18.03.2015 Качкина М.А.
18.03.2015 Сергеев А.В.
18.03.2015 Оятева З.С.
19.03.2015 Семенова И.В.
19.03.2015 Новик Т.В.
19.03.2015 Тарасова А.В.
19.03.2015 Куликова О.В.
20.03.2015 Тютнева О.С.
20.03.2015 Аликин Е.А.
20.03.2015 Сердюк М.М.
20.03.2015 Павлова Н.Н.
20.03.2015 Казанцева М.Н.
20.03.2015 Зурабьян С.Т.
20.03.2015 Дальников В.А.
20.03.2015 Вавилова Ю.Ф.
20.03.2015 Курмышова В.В.
20.03.2015 Вильвальд А.А.
21.03.2015 Кондратьев М.А.
21.03.2015 Фадеев И.В.
21.03.2015 Киргизова А.Н.
21.03.2015 Чепикова Л.А.
21.03.2015 Леонов А.В.
22.03.2015 Крючкова Е.Н.
22.03.2015 Кочеткова Е.Ю.
22.03.2015 Муляр Т.Г.
23.03.2015 Потапова И.В.
23.03.2015 Новинская О.В.
23.03.2015 Андрианова Е.В.
23.03.2015 Окунева М.П.
24.03.2015 Васильева Т.В.
24.03.2015 Ефремова М.О.
24.03.2015 Юрьева О.В.
24.03.2015 Спицын С.В.
24.03.2015 Корнилова Е.В.
25.03.2015 Гаврилова И.В.
25.03.2015 Петренко К.А.
25.03.2015 Никонова Н.А.
26.03.2015 Филинова А.Г.
26.03.2015 Гневашева Л.Г.
26.03.2015 Шарупина Н.Г.
26.03.2015 Соколов А.Н.
26.03.2015 Миронов Н.В.
27.03.2015 Лапин Е.А.
27.03.2015 Канарейкина Е.Н.
27.03.2015 Новинская О.В.
27.03.2015 Анонимный жертвователь
28.03.2015 Курганский И.И.
28.03.2015 Марушова О.А.
28.03.2015 Михальченко Л.Б.
29.03.2015 Бакулина Е.В.
29.03.2015 Павлова О.В.
29.03.2015 Тамахина Н.С.
29.03.2015 Иванова И.В.
29.03.2015 Киппер Т.В.
29.03.2015 Панова Ж.В.
31.03.2015 Даневич А.В.
30.03.2015 Солодовникова А.А.
31.03.2015 Васильев К.Г.
31.03.2015 Захаренко С.Б.
31.03.2015 Дмитриев М.Г.

В феврале 2015 г. нам помогли:
01.02.2015 Зязева Л.Г.
01.02.2015 Зиганшина А.М.
01.02.2015 Фадеева О.В.
01.02.2015 Муляр Т.Г.
02.02.2015 Кузьменков Н.В.
02.02.2015 Муравьев Ю.В.
02.02.2015 Рудакова О.В.
02.02.2015 Ягодкина Д.И.
02.02.2015 Артамошина Е.И.
02.02.2015 Мартынович Р.Н.
03.02.2015 Антонова Д.Е.
03.02.2015 Ефремова М.О.
03.02.2015 Совихина Е.А.
03.02.2015 Кузьмина М.С.
03.02.2015 Боронина О.В.
03.02.2015 Сгонова Е.А.
03.02.2015 Слепнева И.О.
03.02.2015 Ладыгин В.В.
11.02.2015 Зерова Д.О.
11.02.2015 Шиханова А.А.
11.02.2015 Кузьмина М.С.
11.02.2015 Амелюшкина В.В.
11.02.2015 Сепменненко И.Л.
11.02.2015 Гвоздев А.Н.
11.02.2015 Цыганов И.Ю.
11.02.2015 Быкова В.А.
11.02.2015 Мурашова О.А.
12.02.2015 Горохова И.В.
12.02.2015 Миронов Ю.Б.
12.02.2015 Кривошлыков А.С.
12.02.2015 Зурабьян С.Т.
12.02.2015 Тютнева О.С.
12.02.2015 Копыл А.С.
12.02.2015 Самошкин В.А.
12.02.2015 Алексютин Ю.Ю.
16.02.2015 Бурыгина О.Н.
16.02.2015 Дальников В.А.
16.02.2015 Тетюева Е.В.
16.02.2015 Богатырева И.В.
17.02.2015 Миронов Н.В.
17.02.2015 Андрианова Е.В.
17.02.2015 Устюжанина Л.Н.
17.02.2015 Ефимова О.В.
17.02.2015 Сергеев А.В.
17.02.2015 Леонов А.В.
18.02.2015 Горбанев Д.В.
18.02.2015 Двойников В.В.
18.02.2015 Столярова Е.Н.
18.02.2015 Грошева А.Ю.
18.02.2015 Зайцева М.В.
18.02.2015 Качкина М.А.
18.02.2015 Напольских Е.М.
20.02.2015 Тарасова А.В.
20.02.2015 Даневич А.В.
20.02.2015 Платова Е.В.
20.02.2015 Аликин Е.А.
20.02.2015 Сазонова Ю.А.
20.02.2015 Бакарева И.А.
20.02.2015 Казанцева М.Н.
20.02.2015 Курмышова В.В.
20.02.2015 Смолеха Д.Н.
20.02.2015 Павлова Н.Н.
20.02.2015 Тамахина Н.С.
20.02.2015 Никитченко В.А.
20.02.2015 Фадеев И.В.
20.02.2015 Савёнок С.А.
20.02.2015 Корнилова Е.В.
21.02.2015 Кондратьев М.А.
21.02.2015 Чумазова Р.В.
21.02.2015 Рощина С.Г.
21.02.2015 Окунева М.П.
21.02.2015 Муляр Т.Г.
21.02.2015 Васильева О.В.
21.02.2015 Кузьмина М.С.
21.02.2015 Соколова М.В.
22.02.2015 Новинская О.В.
22.02.2015 Крючкова Е.Н.
22.02.2015 Комалдинова Е.Г.
23.02.2015 Свиридова С.Г.
24.02.2015 Юрьева О.В.
24.02.2015 Яковлева А.Н.
24.02.2015 Арсеньева Е.Н.
25.02.2015 Бинькис Е.К.
25.02.2015 Филатова А.В.
25.02.2015 Воробьева О.Н.
25.02.2015 Андреева А.Н.
25.02.2015 Лаптева С.Б.
25.02.2015 Зубкова Т.А.
25.02.2015 Адаменко С.Е.
26.02.2015 Филинова А.Г.
26.02.2015 Шарупина Н.Г.
26.02.2015 Заверткина Т.А.
26.02.2015 Ефимова О.В.
26.02.2015 Конев А.В.
26.02.2015 Опарина Е.П.
26.02.2015 Никитченко В.А.
26.02.2015 Боронина О.В.
26.02.2015 Павлова В.А.
27.02.2015 Лапин Е.А.
27.02.2015 Бакулина Е.В.
27.02.2015 Дальников В.А.
27.02.2015 Кузнецова Г.В.
27.02.2015 Миронов Н.В.
27.02.2015 Калининене В.П.
28.02.2015 Павлова О.В.
28.02.2015 Фадеев И.В.
28.02.2015 Марьясова Т.В.
28.02.2015 Старун О.Н.
28.02.2015 Поликарпова В.В.
28.02.2015 Новинская О.В.
28.02.2015 Рева О.О.
28.02.2015 Солодовникова А.А.

В январе 2015 г. нам помогли:
01.01.2015 Слепнева И.О.
02.01.2015 Фигурин А.Ю.
02.01.2015 Чижова В.Е.
02.01.2015 Рыкова Н.В.
02.01.2015 Андреева Е.М.
02.01.2015 Новинская О.В.
03.01.2015 Савичева Е.А.
04.01.2015 Иванова Р.В.
04.01.2015 Николенко Т.А.
04.01.2015 Кузьмина М.С.
05.01.2015 Васильев К.Г.
06.01.2015 Химина Т.А.
06.01.2015 Чернова Ю.В.
06.01.2015 Дальников В.А.
06.01.2015 Сидоровский Ю.Л.
07.01.2015 Григорьев В.В.
07.01.2015 Чумаков Д.Н.
07.01.2015 Козлов И.А.
07.01.2015 Дубровский В.А.
08.01.2015 Даневич А.В.
08.01.2015 Окунева М.П.
09.01.2015 Кузнецова Г.В.
09.01.2015 Саркисян Е.Е.
10.01.2015 Попова А.А.
10.01.2015 Туманцева О.В.
11.01.2015 Егорова М.В.
11.01.2015 Цыганов В.А.
11.01.2015 Зайдлер В.Ф.
12.01.2015 Кривошлыков А.С.
12.01.2015 Новик Т.В.
12.01.2015 Ионова А.С.
13.01.2015 Фигурин А.Ю
13.01.2015 Коман О.М.
13.01.2015 Даневич А.В.
13.01.2015 Зурабьян С.Т.
13.01.2015 Парфеева А.Р.
13.01.2015 Наумова Л.К.
13.01.2015 Тихонов А.В.
14.01.2015 Дмитриева С.М.
14.01.2015 Тетюева Е.В.
14.01.2015 Анонимный жертвователь
14.01.2015 Вильвальд А.А.
15.01.2015 Леонтьев В.О.
15.01.2015 Зайцева М.В.
15.01.2015 Васильева А.И.
15.01.2015 Данилова В.В.
15.01.2015 Адаменко С.Е.
16.01.2015 Бинькис Е.К.
16.01.2015 Рева О.О.
16.01.2015 Горохова И.В.
16.01.2015 Зинатуллина Ф.Г.
16.01.2015 Микерина Г.Ф.
16.01.2015 Сегаль А.В.
17.01.2015 Сгонова Е.А.
17.01.2015 Соколова Е.В.
17.01.2015 Шевченко Ю.Д.
17.01.2015 Амелюшкина В.В.
17.01.2015 Пашкевич И.А.
18.01.2015 Качкина М.А.
18.01.2015 Васильева О.В.
18.01.2015 Фролова А.С.
19.01.2015 Тарасова А.В.
19.01.2015 Анонимный жертвователь
19.01.2015 Самохин Н.П.
19.01.2015 Тютнева О.С.
19.01.2015 Корнилова Е.В.
20.01.2015 Богатырева И.В.
20.01.2015 Сергеев А.В.
20.01.2015 Платова Е.В.
20.01.2015 Казанцева М.Н.
20.01.2015 Андреева Е.М.
20.01.2015 Юрьева О.В.
20.01.2015 Миронов Н.В.
20.01.2015 Леонов А.В.
20.01.2015 Павлова Н.Н.
21.01.2015 Кондратьев М.А.
21.01.2015 Телегина М.А.
21.01.2015 Бакарева И.А.
21.01.2015 Сазонова Ю.А.
21.01.2015 Мартынович Е.А.
21.01.2015 Кочеткова Е.Ю.
21.01.2015 Свиридова С.Г.
21.01.2015 Яковлева Е.А.
21.01.2015 Николаева Т.Г.
22.01.2015 Крючкова Е.Н.
22.01.2015 Комалдинова Е.Г.
23.01.2015 Вильвальд А.А.
23.01.2015 Горохова И.В.
23.01.2015 Потапова И.В.
23.01.2015 Филимонова И.Г.
23.01.2015 Лаптева С.Б.
23.01.2015 Кузинова О.В.
23.01.2015 Лобанова С.М.
24.01.2015 Васильева Ю.С.
24.01.2015 Андреева Е.М.
24.01.2015 Глинская И.Ю.
24.01.2015 Амелюшкина В.В.
25.01.2015 Анонимный жертвователь
25.01.2015 Матафонов М.Ю.
25.01.2015 Солодовникова А.А.
26.01.2015 Филинова А.Г.
26.01.2015 Горбанев Д.В.
26.01.2015 Смирнова Л.О.
26.01.2015 Конев А.В.
26.01.2015 Зурабьян С.Т.
26.01.2015 Орлов М.В.
26.01.2015 Тамахина Н.С.
26.01.2015 Ройс Г.М.
28.01.2015 Журавлев А.А.
28.01.2015 Рыскова М.В.
28.01.2015 Олейник М.В.
28.01.2015 Бирюкова О.В.
28.01.2015 Колесник Е.Н.
29.01.2015 Филиппова И.А.
29.01.2015 Павлова О.В.
29.01.2015 Литуха Л.П.
29.01.2015 Бакулина Е.В.
29.01.2015 Евстигнеева Т.И.
29.01.2015 Быкова В.А.
29.01.2015 Новик Т.В.
30.01.2015 Румак Н.А.
30.01.2015 Миронов Ю.Б.
30.01.2015 Чижова В.Е.
30.01.2015 Микерина Г.Ф.
30.01.2015 Пиктурный М.А.
30.01.2015 Кузнецова Г.В.
30.01.2015 Шанькина О.Ю.
30.01.2015 Виноградова С.А.
30.01.2015 Янгалов А.Е.
30.01.2015 Гончарова О.Г.
31.01.2015 Саркисян Е.Е.
31.01.2015 Молявко Е.В.
31.01.2015 Маслова Е.С.

Большое спасибо!

Архив 2014 год
Архив 2013 год
Архив 2012 год
Архив 2011 год


Сейчас на сайте

Собак: 444

Кошек: 110

Новости

31.07.2020
Национальная ассоциация организаций помощи животным "МЫ ВМЕСТЕ” в Санкт-Петербурге запускает проект помощи одиноким людям, заболевшим коронавирусом, у которых есть домашние...
подробнее

Все новости
23.07.2020
Друзья! В сети зоомагазинов Филя сегодня стартует акция в помощь питомцам наших приютов! Условия: за покупку любой упаковки корма Monge указанного веса, в приют будет...
подробнее

Все новости
02.07.2020
Выражаем Огромную благодарность Гогунц Нине Николаевне, Генеральному директору компании "Золотая рыбка", за молниеносный отклик на беду 70 кошек из проблемной квартиры!!! &...
подробнее

Все новости


» архив голосований